شروع دوره زبان انگلیسی

شروع دوره آموزشی آمادگی آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت

دوره تخصصی آزمون بین المللی پرستاریRN

آغاز دوره آموزشی تخصصی RN ویژه همکاران محترم پرستاری و اتاق عمل

برگزاری کارگاه های آموزشی در تیر و مرداد 1403

درمان و مشاوره اختلالات جنسی، ccu و تفسیر ECG ماساژ شیاتسو مدیریت زخم و روشهای درمانی مکمل، مدیریت بیمارستان، انجمن علمی آموزش پزشکی و کالج بین المللی اوسینای گرجستان