دوره تخصصی آزمون بین المللی پرستاریRN

آغاز دوره آموزشی تخصصی RN ویژه همکاران محترم پرستاری و اتاق عمل

برگزاری کارگاه های آموزشی در خرداد 1403

درمان و مشاوره اختلالات جنسی، مدیریت زخم و روشهای درمانی مکمل، مدیریت بیمارستان، انجمن علمی آموزش پزشکی و کالج بین المللی اوسینای گرجستان

وبینارهای آموزشی با امتیاز آموزش مداوم

صدور گواهی فوت و تخلفات حرفه ای تاریخ 1403/2/31 آموزش به بیمار و همراهان در تاریخ 1403/03/10 انگیزش و هدایت در سیستم های درمانی در تاریخ 1403/3/12 مهارتهای ارتباطی در تاریخ 1403/3/16 راهکارهای بهبود کیفیت در اداره مطب و پیشگیری از قصور در تاریخ 1403/3/21 ثبت و گزارش نویسی در تاریخ 1403/3/23 مدیریت استرس و راههای مقابله با آن در تاریخ 1403/3/27 مشکلات عملکرد جنسی در روابط زوجین در تاریخ 1403/3/31